پروژه هایما

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مناطق ویژه بندری

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مناطق ویژه بندری

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع سرمایه گذاری

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع سرمایه گذاری

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع فروش بلیط

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع فروش بلیط

سامانه کنترل تردد

سامانه کنترل تردد

طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت توریست درمانی

طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت توریست درمانی

تحلیل، طراحی و پیاده سازی بانک جامع خودرو

تحلیل، طراحی و پیاده سازی بانک جامع خودرو

تحلیل، طراحی و پیاده سازی بانک جامع مسکن

تحلیل، طراحی و پیاده سازی بانک جامع مسکن

نرم افزار صورت گردش مالي

نرم افزار صورت گردش مالي

نرم افزار طرح توجيه اقتصادي

نرم افزار طرح توجيه اقتصادي

نرم افزار امور حقوقی

نرم افزار امور حقوقی

نرم افزار امور قراردادها

نرم افزار امور قراردادها

پشتیبانی و توسعه  نرم افزار امور گارد و انتظامات

پشتیبانی و توسعه نرم افزار امور گارد و انتظامات

پشتیبانی و توسعه نرم افزار پاس کشتی

پشتیبانی و توسعه نرم افزار پاس کشتی

نرم افزار دبیرخانه منطقه ی ویژه اقتصادی

نرم افزار دبیرخانه منطقه ی ویژه اقتصادی

نرم افزار شماره گذاری خودروهای منطقه ویژه

نرم افزار شماره گذاری خودروهای منطقه ویژه

طراحی و توسعه سیستم آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی

طراحی و توسعه سیستم آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد نفر بندر امام خمینی

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد نفر بندر امام خمینی

نصب و راه اندازی سیستم تشخیص پلاک خودرو بندر امیر آباد

نصب و راه اندازی سیستم تشخیص پلاک خودرو بندر امیر آباد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه مهر پرداز ایلیا محفوظ می باشد

www.Mpi.co.ir