محصولاتما

نرم افزار نظارت بر جذب سرمایه گذاری

سامانه جامع مدیریت سرمایه گذاری، به منظور برقراری ارتباط مابین متقاضیان سرمایه گذاری در بنادر و اداره سرمایه گذاری سازمان، از دیگر وظایف مهم این سامانه است...

نرم افزار صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی

نرم افزاری جهت صدور مجوز فعالیت شرکت ها در مناطق ویژه بندری ...

نرم افزار فروش بلیط متمرکز

سامانه فرو ش بلیط متمرکز، به منظور فروش بلیط تمامی بنادر موجود در کشور در یک وبگاه با توجه به عدم تجمیع اطلاعات در پایگاه داده ای متمرکز ...

نرم افزار فروش بلیط بنادر

سامانه فرو ش بلیط ، به منظور فروش بلیط سفر بنادر دریایی کشور و اتصال به بانک و خرید بلیط ...

نرم افزار کاپوتاژ

سامانه جامع ثبت کابوتاژ گمرک ، سامانه ای جهت ثبت پلاک خودروهای گمرکی که از بنادر مختلف کشور وارد و یا خارج می شوند ...

نرم افزار صدور مجوز تردد

این نرم افزار جهت صدور مجوز برای اشخاص و خودرو هایی می باشد که قصد ورود و تردد در محیط سازمانی را دارند طراحی شده است ...

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه مهر پرداز ایلیا محفوظ می باشد

www.Mpi.co.ir