سایر پروژه ها

نرم افزار دبیرخانه منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
نرم افزار شماره گذاری خودرو بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار امور حقوقی بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار امور قراردادها بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار پاس کشتی بندر امام خمینی (ره)
نرم افزا امور گارد و انتظامات بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار پرسنل گارد و انتظامات بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار کنترل تردد بندر امام خمینی (ره)
نرم افزار کنترل تردد بندر شهید رجایی
نرم افزار کنترل تردد بندر شهید باهنر
نرم افزار کنترل تردد بندر امیرآباد
نرم افزار کنترل تردد بندر انزلی
نرم افزار کنترل تردد بندر لنگه
نرم افزار کنترل تردد بندر بوشهر
نرم افزار کنترل تردد بندر خرمشهر
نرم افزار کنترل تردد بندر آبادان
نصب و راه اندازی گیتهای تردد و ساختمان مرکزی بندر امام خمینی (ره)
سیستم خسارت و غرامت مخابرات استان خوزستان
نرم افزار طرح توجیه اقتصادی مخابرات استان خوزستان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه مهر پرداز ایلیا محفوظ می باشد

www.Mpi.co.ir